Všetky konsolidované znenia predpisu 335/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2015 účinný od 01.01.2015
2 01.01.2013 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2014
MENU
Hore