Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 327/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.11.2008

Platnosť od: 22.07.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 30.11.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD18853DS12EUPP5ČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 327/2005 s účinnosťou od 01.01.2006

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore