Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70354
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 01.08.2019 do 22.11.2019


Platnosť od: 14.10.2011
Účinnosť od: 01.08.2019
Účinnosť do: 22.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD162 DS14 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 01.08.2019 do 22.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 324/2011 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 211/2019


§ 11
Ochrana informácií a osobných údajov

(1)
Poštový podnik je oprávnený na účely poskytovania poštových služieb alebo poštového platobného styku alebo plnenia si povinností podľa tohto zákona spracúvať údaje, vrátane osobných údajov, odosielateľa, adresáta a ich zástupcov, a to meno, priezvisko, titul, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o doklade totožnosti, bankové spojenie, telefónne číslo, emailovú adresu, vzťah zástupcu k adresátovi, údaj o priebehu distribúcie a nemožnosti dodania poštovej zásielky, v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tohto účelu a na nevyhnutnú dobu. Poštový podnik je oprávnený poskytnúť, preniesť alebo zverejniť spracúvané osobné údaje len na účely ustanovené týmto zákonom a na účely plnenia pravidiel platných pre medzinárodný poštový styk.3)
(2)
Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, možno poskytnúť len osobe, ktorej sa týkajú; za poskytnutie informácií a údajov patrí poštovému podniku úhrada nákladov v rozsahu podľa tarify.
(3)
Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, sa poskytnú súdu, prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu9) alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá vykonáva prepravu poštových zásielok podľa § 2 ods. 9 písm. a) a b).
(5)
Na účely preukázania totožnosti odosielateľa, adresáta alebo ich zástupcu s použitím úradného autentifikátora11a) môže poštový podnik prostredníctvom rozhrania podľa odseku 7, napojeného na evidenciu občianskych preukazov11b) a register fyzických osôb11c) postupovať rovnako ako pri identifikácii a autentifikácii podľa osobitného predpisu,11d) a to vrátane preukázania oprávnenia konať za alebo v mene inej osoby. Na účel podľa prvej vety sú správcovia častí autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu11e) povinní poskytnúť prevádzkovateľovi rozhrania podľa odseku 7 súčinnosť potrebnú na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie s použitím úradného autentifikátora.11a)
(6)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly totožnosti odosielateľa, adresáta alebo ich zástupcu a na účely poskytovania poštových služieb je poštový podnik aj bez súhlasu dotknutých osôb, a na účely aktualizácie už poštovým podnikom uchovávaných údajov o odosielateľovi, adresátovi alebo ich zástupcovi so súhlasom dotknutých osôb, oprávnený v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb11c) a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov11b) získať údaje podľa odseku 1 aj prostredníctvom rozhrania podľa odseku 7. Na účel podľa prvej vety sú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a správca komunikačnej časti autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu11e) povinní poskytnúť poštovému podniku prostredníctvom rozhrania podľa odseku 7 údaje podľa odseku 1.
(7)
Poskytovateľ univerzálnej služby prevádzkuje aplikačné rozhranie na účely získavania údajov z registra fyzických osôb11c) a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov11b) a sprístupňuje ho poštovému podniku na účely výkonu oprávnení podľa odsekov 5 a 6. Podrobnosti o technických podmienkach prístupu k rozhraniu podľa prvej vety upravia poskytovateľ univerzálnej služby a poštový podnik vzájomnou dohodou; ustanovenia § 9 sa použijú primerane.
(8)
Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra fyzických osôb11c) a z evidencie občianskych preukazov11b) podľa odsekov 5 a 6 upravia vzájomnou dohodou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a poskytovateľ univerzálnej služby.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore