Všetky konsolidované znenia predpisu 313/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 19.01.2013 účinný od 19.01.2013
2 01.07.2012 účinný od 01.07.2012 do 18.01.2013
3 01.11.2011 účinný od 01.11.2011 do 30.06.2012
MENU
Hore