Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 306/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 13.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 306/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 306/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 306/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 215/2018 ...

1.

V § 41 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na verejné rozširovanie odplatným prevodom ...

2.

V § 165 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Organizácia kolektívnej správy môže s používateľom ...

3.

V § 165 ods. 8 druhej vete sa za slovami „predmetu ochrany“ vypúšťa čiarka a slová „spôsob, ...

4.

V § 165 odseky 9 a 10 znejú:

„(9) Používateľ môže použiť predmety ochrany, ktoré mali byť predmetom zmluvy podľa odseku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 32 až 35 sa vypúšťajú.

5.

V § 165 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.

6.

V § 165 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Ustanovenia odsekov 8 až 11 sa použijú primerane na spoločný výkon kolektívnej správy ...

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

7.

V § 169 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Organizácia ...

8.

V § 169 ods. 1 poslednej vete sa za slovo „vrátane“ vkladajú slová „spôsobu uplatnenia“ ...

9.

V § 169 odsek 2 znie:

„(2) Pri určení výšky odmien určených v sadzobníku odmien a v zmluvách podľa § 165 ods. ...

10.

V § 169 sa vypúšťa odsek 6.

11.

V § 174 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) jeden sadzobník odmien podľa § 169 ods. 1, ktorý obsahuje spoločnú odmenu alebo spôsob ...

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

12.

V § 176 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Organizácia kolektívnej správy iniciuje na riešenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) Zákon č. 420/2004 Z. z.“.

13.

V § 188 sa slová „ods. 8 až 12“ nahrádzajú slovami „ods. 8 až 11 a 13“.

14.

Za § 190 sa vkladá § 190a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 190a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 Ak bol podaný návrh podľa ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore