Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.07.2020

Platnosť od: 14.10.2019
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Bankové a finančné inštitúcie, Medzinárodné právo verejné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.07.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/2019 s účinnosťou od 01.07.2020

Legislatívny proces k zákonu 305/2019

MENÍ:
359/2015 Z. z. Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2015 účinný od 01.01.2021 Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
442/2012 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.07.2020 Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2022 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore