Všetky konsolidované znenia predpisu 305/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2020 účinný od 01.07.2020
2 01.01.2020 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020
MENU
Hore