Dôvodové správy k predpisu 305/2019

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 305/2019 , dátum vydania: 14.10.2019
MENU
Hore