Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.07.2020

Platnosť od: 14.10.2019
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Bankové a finančné inštitúcie, Medzinárodné právo verejné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.07.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 305/2019 s účinnosťou od 01.07.2020

Legislatívny proces k zákonu 305/2019

Načítavam znenie...
MENU
Hore