Podzákonné predpisy k predpisu 300/2005

  1. platnýUznesenie vo veci pozastavenia účinnosti ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon 189/2013 účinný od 04.07.2013
  2. platnýNález vo veci súladu ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 260/2014 účinný od 26.09.2014
MENU
Hore