Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2016 účinný od 01.12.2016 do 05.02.2017

Platnosť od: 08.11.2016
Účinnosť od: 01.12.2016
Účinnosť do: 05.02.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Investovanie, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2016 účinný od 01.12.2016 do 05.02.2017
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 292/2016 s účinnosťou od 01.12.2016

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore