Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 290/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 17.10.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 290/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 290/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 290/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) súkromnou výrobou destilátu nepodnikateľská činnosť fyzickej osoby zameraná na výrobu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších ...

2.

V § 3 sa odsek 10 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
na súkromnú výrobu destilátu.“.

3.

Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Súkromná výroba destilátu (1) Súkromnú výrobu destilátu môže vykonávať len fyzická ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:

„24a) § 253 Trestného zákona. 24b) § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z.“. ...

4.

V § 13 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ministerstvo môže vykonávať kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom ...

5.

V § 13 ods. 3 písm. b) sa za slovo „výrobcovi“ vkladá čiarka a slová „súkromnému výrobcovi ...

6.

V § 13 ods. 4 prvej vete sa za slovo „Výrobca“ vkladá čiarka a slová „súkromný výrobca ...

7.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Priestupky (1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá vyrába destilát a nie je súkromným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

„27b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. II

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. ...

1.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) lieh, ktorým je destilát11a) vyrobený súkromnou výrobou destilátu,11b) je celkové množstvo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11c znejú:

„11a) § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 11b) § 2 ...

2.

V § 10 ods. 1 a v § 12 ods. 1 a 3 sa za číslo „49“ vkladá čiarka a slovo „49a“.

3.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
evidenciu súkromných výrobcov destilátu.“.

4.

V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
identifikačné údaje súkromného výrobcu destilátu.“.

5.

Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49a Súkromná výroba destilátu (1) Súkromný výrobca destilátu je povinný požiadať colný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:

„63a) § 253 Trestného zákona.“.

6.

V § 51 sa odsek 9 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
vyrobený súkromným výrobcom destilátu podľa § 49a.“.

7.

V § 69 ods. 3 písm. a) sa za slová „podnikanie s alkoholickým nápojom“ vkladajú slová „alebo ...

8.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Oprávnenia colného úradu pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly podľa odseku ...

9.

V § 71 ods. 1 písm. g) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem ...

10.

V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až s), ktoré znejú:

„h) pri súkromnej výrobe destilátu nepožiada colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných ...

11.

V § 71 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
od 100 eur do 3 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. h) až s).“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore