Podzákonné predpisy k predpisu 288/1997

  1. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o vydávaní potvrdení o akreditácii 229/1998 účinný od 23.07.1998
  2. neplatnýVyhláška Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry 257/1998 účinný od 01.10.2000 do 31.08.2008
  3. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z.z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry 300/2000 účinný od 01.10.2000
  4. neplatnýVyhláška Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry 300/2000 účinný od 01.10.2000 do 31.08.2008
  5. platnýVyhláška o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky 444/2008 účinný od 01.12.2008
  6. neplatnýVyhláška Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky 444/2008 účinný od 01.12.2008 do 31.12.2015
MENU
Hore