Všetky konsolidované znenia predpisu 286/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 21.07.2021 účinný od 21.07.2021
MENU
Hore