Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o cestovných náhradách 283/2002 účinný od 30.07.2020


Platnosť od: 14.06.2002
Účinnosť od: 30.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD>99938 DS14 EU PP34 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o cestovných náhradách 283/2002 účinný od 30.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 283/2002 s účinnosťou od 30.07.2020 na základe 307/2019

Legislatívny proces k zákonu 307/2019

RUŠÍ PREDPIS:
170/1993 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby 170/1993 účinný od 01.03.2002 do 30.06.2002 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby
119/1992 Zb. Zákon o cestovných náhradách 119/1992 účinný od 01.05.2002 do 30.06.2002 Zákon o cestovných náhradách
MENÍ:
127/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 127/2020 účinný od 21.05.2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
307/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 307/2019 účinný od 30.07.2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
477/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 477/2019 účinný od 01.02.2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
318/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 318/2018 účinný od 01.01.2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
14/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 14/2015 účinný od 01.09.2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
503/2011 Z. z. Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 503/2011 účinný od 01.07.2019 Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
151/2010 Z. z. Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2010 účinný od 01.01.2019 Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
548/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 548/2010 účinný od 01.01.2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
475/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 475/2008 účinný od 01.01.2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
475/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 475/2008 účinný od 01.01.2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
348/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 348/2007 účinný od 01.11.2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
312/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 312/2005 účinný od 15.07.2005 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
312/2005 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 312/2005 účinný od 15.07.2005 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
81/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z.z. a o doplnení niektorých zákonov 81/2005 účinný od 01.04.2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov
81/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov 81/2005 účinný od 01.04.2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov
530/2004 Z. z. Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2004 účinný od 01.01.2012 Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov
JE VYKONÁVANÝ:
143/2019 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 143/2019 účinný od 01.06.2019 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
176/2019 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 176/2019 účinný od 01.07.2019 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
148/2018 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 148/2018 účinný od 01.06.2018 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
309/2016 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 309/2016 účinný od 01.12.2016 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
147/2015 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny 147/2015 účinný od 01.07.2015 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
178/2014 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny 178/2014 účinný od 01.07.2014 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
178/2014 Z. z. Opatrenie ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny 178/2014 účinný od 01.07.2014 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
193/2012 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny 193/2012 účinný od 01.07.2014 do 30.06.2015 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
193/2012 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny 193/2012 účinný od 01.07.2014 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
248/2012 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 248/2012 účinný od 24.08.2012 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
248/2012 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 248/2012 účinný od 24.08.2012 do 31.10.2014 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
401/2012 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 401/2012 účinný od 01.01.2013 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
401/2012 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 401/2012 účinný od 01.01.2013 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
463/2011 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny 463/2011 účinný od 01.01.2012 do 01.07.2012 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
463/2011 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny 463/2011 účinný od 01.01.2012 do 30.06.2012 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
472/2011 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 472/2011 účinný od 01.01.2012 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
472/2011 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 472/2011 účinný od 01.01.2012 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
469/2010 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny 469/2010 účinný od 01.01.2011 do 31.12.2011 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
469/2010 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny 469/2010 účinný od 01.01.2011 do 31.12.2011 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
482/2010 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú na rok 2011 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 482/2010 účinný od 01.01.2011 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2011 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
482/2010 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2011 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 482/2010 účinný od 01.01.2011 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2011 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
533/2010 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 533/2010 účinný od 29.12.2010 do 31.10.2014 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
533/2010 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 533/2010 účinný od 29.12.2010 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
110/2009 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 110/2009 účinný od 25.03.2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
110/2009 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 110/2009 účinný od 25.03.2009 do 31.10.2014 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
517/2009 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 517/2009 účinný od 01.01.2010 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
517/2009 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 517/2009 účinný od 01.01.2010 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
180/2008 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 180/2008 účinný od 24.05.2008 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
180/2008 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 180/2008 účinný od 24.05.2008 do 31.10.2014 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
181/2008 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 181/2008 účinný od 24.05.2008 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
181/2008 Z. z. Opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 181/2008 účinný od 24.05.2008 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
606/2008 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú na rok 2009 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 606/2008 účinný od 01.01.2009 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2009 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
606/2008 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2009 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 606/2008 účinný od 01.01.2009 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2009 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
621/2008 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 621/2008 účinný od 01.01.2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
621/2008 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 621/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.10.2014 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
623/2008 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelávanie 623/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2010 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelávanie
623/2008 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelávanie 623/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2010 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelávanie
632/2008 Z. z. Opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 632/2008 účinný od 01.01.2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
632/2008 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 632/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.05.2019 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
625/2007 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2008 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 625/2007 účinný od 01.01.2008 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2008 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
625/2007 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú na rok 2008 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 625/2007 účinný od 01.01.2008 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2008 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
641/2006 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú na rok 2007 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 641/2006 účinný od 01.01.2007 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2007 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
641/2006 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2007 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 641/2006 účinný od 01.01.2007 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2007 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
582/2005 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú na rok 2006 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 582/2005 účinný od 01.01.2006 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2006 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
582/2005 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2006 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 582/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2006 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2006 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
615/2005 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 615/2005 účinný od 24.12.2005 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
615/2005 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 615/2005 účinný od 24.12.2005 do 31.10.2014 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
260/2004 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 260/2004 účinný od 29.04.2004 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
260/2004 Z. z. Opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri opracovných cestách 260/2004 účinný od 29.04.2004 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
712/2004 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú na rok 2005 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách 712/2004 účinný od 01.01.2005 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2005 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
712/2004 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2005 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách 712/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2005 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2005 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
198/2003 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 198/2003 účinný od 11.06.2003 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
198/2003 Z. z. Opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel 198/2003 účinný od 11.06.2003 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
467/2003 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 467/2003 účinný od 27.11.2003 do 31.10.2014 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
467/2003 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 467/2003 účinný od 27.11.2003 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
565/2003 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2004 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách 565/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.12.2004 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2004 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
565/2003 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú na rok 2004 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách 565/2003 účinný od 01.01.2004 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2004 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
324/2002 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 324/2002 účinný od 01.07.2002 do 31.12.2002 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
324/2002 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 324/2002 účinný od 01.07.2002 do 01.01.2003 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
338/2002 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 338/2002 účinný od 01.07.2002 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
338/2002 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 338/2002 účinný od 01.07.2002 do 31.10.2014 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
339/2002 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady 339/2002 účinný od 01.07.2002 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady
339/2002 Z. z. Opatrenie o sumách základnej náhrady 339/2002 účinný od 01.07.2002 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady
624/2002 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2003 základné sadzby stravného vinej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách 624/2002 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2003 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2003 základné sadzby stravného vinej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
624/2002 Z. z. Opatrenie ktorým sa ustanovujú na rok 2003 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách 624/2002 účinný od 01.01.2003 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2003 základné sadzby stravného vinej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore