Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 26.11.1993
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33JUD3696DS21EUPP85ČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 278/1993 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 423/2020

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore