Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 277/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 04.10.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 277/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 277/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 277/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady ...

1.

V § 2 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Stavebným sporením sa rozumie bankový produkt, v rámci ktorého môže stavebný sporiteľ ...

2.

V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Bankové činnosti podľa odseku 2 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len na základe ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

3.

V § 2 ods. 4 úvodnej vete sa slová „stavebného sporenia podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami ...

4.

V § 2 ods. 5 sa slová „Činnosti podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „Bankové činnosti podľa ...

5.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) dátum poskytnutia a dátum splatenia stavebného úveru podľa § 12 ods. 2 písm. a) poskytnutého ...

6.

V § 6 ods. 4 a 5 a § 10b ods. 1 sa slová „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja“ vo ...

7.

Nadpis druhej časti znie:

„PODMIENKY STAVEBNÉHO SPORENIA A VYKONÁVANIA ČINNOSTÍ STAVEBNEJ SPORITEĽNE“.

8.

V § 7 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „sporenie“ vkladajú slová „poskytuje a bankové činnosti ...

9.

V § 7 ods. 6 a 7 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

10.

V § 9 ods. 2 sa slová „sa rovná rozdielu“ nahrádzajú slovami „nesmie presiahnuť rozdiel“. ...

11.

V § 10 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Štátna prémia sa za príslušný kalendárny rok poskytuje stavebnému sporiteľovi uvedenému ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3f a 3g znejú:

„3f) § 5, 6 a 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 3g) ...

12.

V § 10 ods. 3 sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „2,5 %“ a slová „2 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

13.

V § 10 odsek 6 znie:

„(6) Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej v druhom polroku ...

14.

§ 10a znie:

„§ 10a (1) Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ a) zruší zmluvu o stavebnom ...

15.

V § 10b ods. 1 sa číslo „15“ nahrádza číslom „45“.

16.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b) je povinný previesť cieľovú sumu podľa odseku ...

17.

Za § 13j sa vkladá § 13k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Bankové povolenie na ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore