Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) 271/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 25.06.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD7 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 271/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018§ 5
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

(1)
Krmivársky podnik alebo výrobné zariadenie krmivárskeho podniku podľa § 2 ods. 1 a 2 môže vyrábať alebo uvádzať krmivo na trh, ak určil na túto činnosť zodpovednú fyzickú osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti a je s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom zmluvnom vzťahu.
(2)
V žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa uvádza
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu zodpovednej fyzickej osoby,
b)
rozsah a spôsob zabezpečenia činnosti podľa § 2 ods. 4 a 9.
(3)
Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovednej fyzickej osobe, ak spĺňa podľa požadovaného druhu výroby krmív alebo ich uvádzania na trh tieto podmienky:
a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti poľnohospodárstva, veterinárnej medicíny, humánnej medicíny, potravinárstva, chémie, biológie, biotechnológie alebo farmácie a odbornú prax najmenej dva roky, ak ide o výrobu alebo uvádzanie na trh doplnkových látok,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti poľnohospodárstva, veterinárnej medicíny alebo v oblasti chémie, biológie, biotechnológie, farmácie, humánnej medicíny alebo potravinárstva zameraného na krmivá a výživu zvierat a odbornú prax najmenej dva roky, ak ide o výrobu alebo uvádzanie premixov na trh, kompletných alebo doplnkových kŕmnych zmesí s obsahom doplnkových látok alebo premixov, výrobu alebo spracovanie určitých bielkovinových kŕmnych surovín a kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu,
c)
má úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie poľnohospodárskeho alebo veterinárneho zamerania a odbornú prax najmenej štyri roky, ak ide o výrobu kŕmnych zmesí s použitím doplnkových látok alebo premixov alebo uvádzania premixov na trh,
d)
má úplné stredné vzdelanie a odbornú prax najmenej jeden rok, ak ide o uvádzanie krmív na trh okrem doplnkových látok a premixov,
e)
je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktorú sa vyžaduje vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti; uvedená skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(4)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. e) fyzická osoba poskytne kontrolnému ústavu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.8a) Údaje podľa prvej vety kontrolný ústav bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(5)
Kontrolný ústav zruší osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak
a)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti písomne požiada o jeho zrušenie,
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktorú bolo vydané,
c)
dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti obsahovala nepravdivé údaje,
d)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev.
(6)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia alebo vyhlásením držiteľa osvedčenia za mŕtveho.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore