Všetky konsolidované znenia predpisu 264/2017

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2018 účinný od 01.09.2018
2 01.01.2018 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2018
3 08.11.2017 účinný od 08.11.2017 do 31.12.2017
MENU
Hore