Dôvodové správy k predpisu 264/2017

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 264/2017 , dátum vydania: 08.11.2017
MENU
Hore