Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2018

Platnosť od: 08.11.2017
Účinnosť od: 01.01.2018
Účinnosť do: 31.08.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Účtovníctvo, Trestné právo hmotné, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Bankové a finančné inštitúcie, Dane z príjmu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 264/2017 s účinnosťou od 01.01.2018

Legislatívny proces k zákonu 264/2017

Načítavam znenie...
MENU
Hore