Dôvodové správy k predpisu 263/2015

  1. Vládny návrh zákona o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania
    K predpisu 263/2015 , dátum vydania: 20.10.2015
  2. Vládny návrh zákona o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania
    K predpisu 263/2015 , dátum vydania: 20.10.2015
MENU
Hore