Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 257/2009 účinný od 01.09.2009


Platnosť od: 30.06.2009
Účinnosť od: 01.09.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD18 DS EU1 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 257/2009 účinný od 01.09.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 257/2009 s účinnosťou od 01.09.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 86 písm. f) sa vypúšťajú slová „§ 334“.

2.

V § 129 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Extrémistickou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

3.

V § 129 ods. 6 písm. b) a ods. 7 písm. b) sa slová „3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „4 alebo ...

4.

§ 130 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Extrémistickým materiálom sa na účely tohto zákona rozumie písomné, grafické, obrazové, ...

5.

V § 140 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) v úmysle verejne podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená f) a g).

6.

Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 140a Trestné činy extrémizmu Trestné činy extrémizmu sú trestný čin podpory a propagácie ...

7.

Nadpis pod § 359 znie: „Násilie proti skupine obyvateľov“.

8.

V § 359 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
z osobitného motívu,“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

9.

V § 364 odsek 1 znie:

„(1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti ...

10.

V § 364 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
z osobitného motívu,“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

11.

Nadpis dvanástej hlavy znie:

„TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU, PROTI ĽUDSKOSTI, TRESTNÉ ČINY TERORIZMU, EXTRÉMIZMU A TRESTNÉ ČINY ...

12.

V dvanástej hlave nadpis prvého dielu znie: „Trestné činy proti mieru a ľudskosti, trestné činy ...

13.

V § 421 ods. 1 sa za slová „skupinu osôb“ vkladajú slová „alebo hnutie“ a slovo „ktorá“ ...

14.

V § 421 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
ako člen extrémistickej skupiny“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

15.

V § 422 ods. 1 sa slová „a hesiel“ nahrádzajú slovami „alebo hesiel“ a za slová „sympatie ...

16.

V § 422 odsek 2 znie:

„(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto pri čine uvedenom v odseku 1 používa pozmenené zástavy, ...

17.

Za § 422 sa vkladajú § 422a, 422b a 422c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 422a Výroba extrémistických materiálov (1) Kto vyrába extrémistické materiály alebo sa ...

18.

§ 423 vrátane nadpisu znie:

„§ 423 Hanobenie národa, rasy a presvedčenia (1) Kto verejne hanobí a) niektorý národ, jeho ...

19.

V § 424 odsek 1 znie:

„(1) Kto sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, ...

20.

V § 424 odsek 3 znie:

„(3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

21.

Za § 424 sa vkladá § 424a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 424a Podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, ...

22.

Príloha sa dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:

„13. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore