Všetky konsolidované znenia predpisu 246/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2014 účinný od 01.01.2014
2 01.01.2013 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2013
3 01.10.2012 účinný od 01.10.2012 do 31.12.2012
4 01.09.2012 účinný od 01.09.2012 do 30.09.2012
MENU
Hore