Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 241/2017 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 12.10.2017
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 241/2017 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 241/2017 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 241/2017

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Dušana ČAPLOVIČA, Jaroslava PAŠKU a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

K predpisu 241/2017, dátum vydania: 12.10.2017

D ô v o d o v á s p r á v a

 

A. Všeobecná časť

 

Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. finančne ocenil morálne a historické aspekty služby pre vlasť účastníkov národného boja za oslobodenie. Účastníkmi národného boja za oslobodenie sú osoby, ktoré sa buď priamo „so zbraňou v ruke“ alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili vojenských operácií počas druhej svetovej vojny.

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá s cieľom zlepšenia finančnej situácie účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách. Vzhľadom na zásluhy uvedeného okruhu osôb, ako aj vzhľadom na závažné zdravotné a sociálne problémy, ktoré vyplývajú z ich vyššieho veku, je žiaduce zvýšiť ich dávky sociálneho zabezpečenia z dôvodu, že tieto dávky boli priznané už pred dlhším obdobím a nedosahujú dostatočnú úroveň.

 

Navrhuje sa zvýšenie súčasného príspevku k dôchodku účastníkom národného boja za oslobodenie od 1. novembra 2017 o sumu 20 eur mesačne na sumu 40 eur mesačne a zvýšenie príspevku vdovám a vdovcom po týchto osobách od 1. novembra 2017 o sumu 10 eur mesačne na sumu 20 eur mesačne.

 

Zároveň sa v návrhu zákona navrhuje zvýšenie príspevku k dôchodku účastníkom národného boja za oslobodenie od 1. januára 2019 na sumu 70 eur mesačne a zvýšenie príspevku vdovám a vdovcom po týchto osobách od 1. januára 2019 na sumu 35 eur mesačne.

Vzhľadom na to, že ide o osoby v pokročilom fyzickom veku, zvýšenie príspevku k dôchodku by bolo žiaduce realizovať v čo najkratšom čase.

 

Prijatie návrhu zákona bude mať  pozitívne sociálne vplyvy, negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

 

 

 

 

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

 

K bodom 1 a 2

 

Navrhuje sa zvýšenie príspevku v závislosti od účasti jednotlivých cieľových skupín oprávnených osôb na národnom boji za oslobodenie. Pre priamych účastníkov sa navrhuje zvýšenie príspevku od 1. januára 2019 na sumu 70 eur mesačne. Pre vdovy a vdovcov po týchto osobách sa navrhuje zvýšenie príspevku od 1. januára 2019 na 35 eur mesačne.

 

K bodu 3

 

V § 5a sa navrhuje zvýšenie príspevku od 1. novembra 2017 pre priamych účastníkov národného boja za oslobodenie na sumu 40 eur mesačne a vdovám a vdovcom po týchto osobách na sumu 20 eur mesačne. V § 5a ods. 3 a § 5b sa navrhuje lehota, do ktorej sú Sociálna poisťovňa, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a Ministerstva financií Slovenskej republiky povinní najneskôr rozhodnúť o zmene sumy príspevku.

 

 

K Čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. novembra 2017, okrem prvého bodu, druhého bodu a § 5b v treťom bode, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2019.

 

 

 

 

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

 

 

A.1. Názov materiálu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

 

A.2. Vplyvy:

 

Pozitívne

Negatívne

Žiadne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

 

x

 

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu

regulačného zaťaženia?

 

 

x

3. Sociálne vplyvy

x

 

 

vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

 

 

sociálnu exklúziu,

 

 

x

rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

 

 

x

4. Vplyvy na životné prostredie

 

 

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

 

 

x

 

A.3. Poznámky:

Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy na hospodárenie dotknutej časti obyvateľstva vzhľadom na to, že cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšenie finančnej situácie účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách – momentálne sa jedná približne o 1 078 priamych účastníkov národného boja za oslobodenie a 4 925 vdov a vdovcov po týchto osobách. Prijatie návrhu zákona bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy sú bez uvažovania mortality pre rok 2017 predpokladané na výšku sumy 144 021,- eur, pre rok 2018 na výšku sumy 849 720,- eur a pre rok 2019 na výšku sumy 2 126 701,- eur. Celkový vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet bude v plnom rozsahu krytý v rámci navýšených limitov stanovených v rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany SR.

 

A.4. Alternatívne riešenia:

Bezpredmetné 

 

A.5. Stanovisko gestorov:

Bezpredmetné 

 

 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

 


 

  1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anton HRNKO, Dušan ČAPLOVIČ, Jaroslav PAŠKA a Tibor BERNAŤÁK.


 

  1. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z..


 

3. Predmet návrhu zákona:

a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,

b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,

c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.


 

Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6.


 


 


 


 

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore