Dôvodové správy k predpisu 241/2012

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
    K predpisu 241/2012 , dátum vydania: 17.08.2012
MENU
Hore