Všetky konsolidované znenia predpisu 241/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.05.2004 215/2004 Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.05.2004
2 29.04.2004 účinný od 29.04.2004 do 30.04.2004
3 25.11.2003 458/2003 Zákon o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov 458/2003 účinný od 25.11.2003 do 28.04.2004
4 31.10.2003 432/2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z. 432/2003 účinný od 31.10.2003 do 24.11.2003
5 01.09.2002 418/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 418/2002 účinný od 01.09.2002 do 30.10.2003
6 01.01.2002 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.01.2002 do 31.08.2002
7 01.11.2001 účinný od 01.11.2001 do 31.12.2001
8 01.07.2001 účinný od 01.07.2001 do 31.10.2001
MENU
Hore