Dôvodové správy k predpisu 241/2001

  1. Vládny návrh zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 215/2004 , dátum vydania: 27.04.2004
  2. Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 458/2003 , dátum vydania: 25.11.2003
  3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
    K predpisu 432/2003 , dátum vydania: 30.10.2003
MENU
Hore