Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2007 účinný od 01.08.2007

Platnosť od: 17.01.2007
Účinnosť od: 01.08.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD53DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2007 účinný od 01.08.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 24/2007 s účinnosťou od 01.08.2007
MENÍ:
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 17.07.2022 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
270/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky 270/1995 účinný od 01.08.2022 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky
71/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 17.07.2022 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 99/1963 účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016 Občiansky súdny poriadok
Načítavam znenie...
MENU
Hore