Všetky konsolidované znenia predpisu 24/2004

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.05.2010 119/2010 Zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 119/2010 účinný od 01.05.2010
2 01.01.2010 účinný od 01.01.2010 do 30.04.2010
3 01.01.2006 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2009
4 01.01.2005 656/2004 Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov 656/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2005
582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2005
5 01.07.2004 účinný od 01.07.2004 do 31.12.2004
6 01.05.2004 účinný od 01.05.2004 do 30.06.2004
7 01.03.2004 účinný od 01.03.2004 do 30.04.2004
MENU
Hore