Všetky konsolidované znenia predpisu 236/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2021 účinný od 01.07.2021
MENU
Hore