Dôvodové správy k predpisu 236/2021

  1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
    K predpisu 236/2021 , dátum vydania: 11.06.2021
MENU
Hore