Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 232/1995 účinný od 04.10.1996

Platnosť od: 02.11.1995
Účinnosť od: 04.10.1996
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Notárstvo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD231DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 232/1995 účinný od 04.10.1996
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 232/1995 s účinnosťou od 04.10.1996 na základe 281/1996

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore