Všetky konsolidované znenia predpisu 230/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 09.08.2012 účinný od 09.08.2012
MENU
Hore