Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 230/2012 účinný od 09.08.2012

Platnosť od: 09.08.2012
Účinnosť od: 09.08.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD87DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 230/2012 účinný od 09.08.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 230/2012 s účinnosťou od 09.08.2012
Načítavam znenie...
MENU
Hore