Podzákonné predpisy k predpisu 226/2011

  1. neplatnýOpatrenie ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 293/2011 účinný od 15.09.2011 do 01.06.2014
  2. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 321/2011 účinný od 13.10.2011
  3. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 59/2014 účinný od 01.06.2014
MENU
Hore