Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 220/2021 účinný od 15.06.2021

Platnosť od: 02.06.2021
Účinnosť od: 15.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 220/2021 účinný od 15.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 220/2021 s účinnosťou od 15.06.2021
Načítavam znenie...
MENU
Hore