Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 05.05.2007
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD21 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 220/2007 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 394/2020


§ 3
Programová služba, vysielanie programovej služby a vysielateľ

(1)
Programová služba je služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších zložiek tejto služby, ktoré vytvárajú uzavretý, simultánne prijímateľný celok, a ktorá je poskytovaná vysielateľom na účel informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
(2)
Rozhlasová programová služba je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu5) a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich zvukov vnímateľných sluchom.
(3)
Televízna programová služba je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu5) a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich obrazov vnímateľných zrakom sprevádzaných súvisiacim zvukom vnímateľným sluchom.
(4)
Monotypová programová služba je televízna programová služba alebo rozhlasová programová služba, ktorej najmenej 80 % relácií vysielania patrí do skupiny relácií vysielania tvoriacich jeden programový typ alebo je jej vysielanie úplne vyhradené iným zložkám programovej služby než reláciám vysielania.
(5)
Vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby určenej na príjem verejnosťou prostredníctvom komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to
a)
rozhlasovej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb (ďalej len „vysielanie rozhlasovej programovej služby“) alebo
b)
televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb (ďalej len „vysielanie televíznej programovej služby“).
(6)
Za vysielanie rozhlasovej programovej služby sa nepovažuje šírenie informácií alebo iných komunikátov prostredníctvom internetu.
(7)
Vysielateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou.
(8)
Paralelné vysielanie rozhlasovej programovej služby digitálnym terestriálnym vysielaním popri analógovom terestriálnom vysielaní sa nepovažuje za ďalšie použitie predmetov ochrany podľa osobitného predpisu.5)
zobraziť paragraf
§ 17
Miestny multiplex


Miestny multiplex je terestriálny multiplex pre lokálne vysielanie, ktorého
a)
signál je šírený individuálne koordinovanou digitálnou frekvenciou tak, aby signál mohlo prijímať najviac 15 % obyvateľov Slovenskej republiky, a
b)
územie dosahu individuálne koordinovanej digitálnej frekvencie je menšie ako 30 % frekvenčného vyhradenia, v ktorého rámci sa toto územie dosahu z väčšej časti nachádza.
zobraziť paragraf
§ 23
Spoločné ustanovenia ku konaniu o terestriálne prevádzkové povolenie

(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tejto hlavy sa vzťahuje osobitný predpis.8)
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu sa vzťahujú aj na prevod, predĺženie, zmenu, zrušenie a stratu platnosti terestriálneho prevádzkového povolenia.15)
(3)
Poskytovateľom multiplexu možno vydať individuálne povolenie podľa osobitného predpisu8) na účely skúšobnej prevádzky terestriálneho vysielania štandardom digitálneho rozhlasového príjmu. Na poskytovateľa multiplexu podľa prvej vety sa nevzťahuje zákaz podľa § 11 ods. 2 písm. a).
zobraziť paragraf
§ 25
Žiadateľ o udelenie licencie na digitálne vysielanie

(1)
Licenciu na digitálne vysielanie možno udeliť žiadateľovi, ak je
a)
fyzickou osobou, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a nebola odsúdená za trestný čin spáchaný v priamej súvislosti s vysielaním programovej služby, za hospodársky trestný čin alebo za trestný čin proti majetku,
b)
právnickou osobou, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo umiestnenú organizačnú zložku svojho podniku, je obchodnou spoločnosťou zapísanou do obchodného registra; ak má táto právnická osoba právnu formu akciovej spoločnosti, musia jej akcie znieť na meno a musia byť evidované centrálnym depozitárom alebo ich majitelia musia byť zapísaní v zozname akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, alebo
c)
verejnoprávnym vysielateľom.
(2)
Licenciu na digitálne vysielanie možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý nie je žiadateľom podľa odseku 1, ak sa na tohto žiadateľa a na jeho vysielanie programovej služby vzťahuje osobitný predpis.16)
(3)
Jednému žiadateľovi možno udeliť viac licencií na digitálne vysielanie.
zobraziť paragraf
§ 32
Zánik licencie na digitálne vysielanie

Licencia na digitálne vysielanie zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bola licencia na digitálne vysielanie udelená,
b)
odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie na digitálne vysielanie, ak tento zákon neustanovuje inak,
c)
smrťou fyzickej osoby, ktorá je držiteľom licencie na digitálne vysielanie, alebo odo dňa, v ktorom neboli splnené podmienky prechodu licencie na digitálne vysielanie podľa § 30 ods. 2 až 4,
d)
uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom mal vysielateľ, ktorý je právnickou osobou, podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra a neurobil tak,31)
e)
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rady o odňatí licencie na digitálne vysielanie podľa § 31,
f)
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rady o uložení sankcie, ktorým sa vysielateľovi odňala licencia na digitálne vysielanie za závažné porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu.32)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore