Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70318
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 219/2013 účinný od 01.08.2013


Platnosť od: 24.07.2013
Účinnosť od: 01.08.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Investovanie, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 219/2013 účinný od 01.08.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 219/2013 s účinnosťou od 01.08.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií ...

1.

V § 1 odsek 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet zákona (1) Tento zákon upravuje zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov ...

2.

V § 1 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Významná investícia je stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom ...

3.

§ 1 sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:

„(5) Investičnými nákladmi sú: a) dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového ...

4.

V § 2 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „na výrobu, výskum alebo vývoj“.

5.

Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠2a
Pôsobnosť orgánov štátnej správy

Príslušné ministerstvo vykonáva pri predkladaní žiadosti podľa § 2b, vydávaní osvedčenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy v znení ...

§ 2b
Žiadosť
(1)

Žiadosť podáva podnik na príslušné ministerstvo.

(2)

Žiadateľ predloží v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme žiadosť príslušnému ...

a)

identifikačné údaje podniku,

b)

plánovanú výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu významnej investície podľa ...

c)

označenie katastrálneho územia, v ktorom bude stavba uskutočňovaná, a požadovanú celkovú plochu ...

d)

podnikateľský zámer významnej investície,

e)

informácie o začatí realizácie stavby a predpokladaný termín skončenia realizácie stavby.“. ...

6.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Osvedčenie o významnej investícii (1) Príslušné ministerstvo predloží vláde na schválenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:

„1b) § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 1c) § 58 ods. 1 zákona ...

7.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Povinnosti držiteľa osvedčenia (1) Držiteľ osvedčenia je povinný najneskôr do 12 mesiacov ...

8.

Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 5a Správne delikty (1) Ak držiteľ osvedčenia nezačne obstarávať dlhodobý hmotný majetok ...

9.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2013 (1) Osvedčenia vydané do ...

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...

1.

§ 117b znie:

„§ 117b Ak ide o uskutočnenie stavby diaľnice a rýchlostnej cesty alebo uskutočnenie stavby, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10ja znie:

„10ja) § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy ...

2.

V § 140a ods. 1 písm. b) sa slová „stavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá“ nahrádzajú ...

3.

V § 140b ods. 4 sa slová „ciest pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „rýchlostných ...

4.

Za § 142b sa vkladá § 142c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 142c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013 Územné konania v súvislosti ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore