Všetky konsolidované znenia predpisu 215/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.08.2019 účinný od 01.08.2019
MENU
Hore