Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 210/2021 účinný od 26.06.2021 do 01.08.2021

Platnosť od: 01.06.2021
Účinnosť od: 26.06.2021
Účinnosť do: 01.08.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 210/2021 účinný od 26.06.2021 do 01.08.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 210/2021 s účinnosťou od 26.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 ...

35.

V § 47 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
suma podľa osobitného predpisu,33eb)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33eb znie:

„33eb) Čl. 13 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 26. júna 2021 okrem čl. I bodov 1 až 34 a bodov 36 až 129, ktoré nadobúdajú ...

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore