Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2018 účinný od 01.09.2019

Platnosť od: 18.07.2018
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2018 účinný od 01.09.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 209/2018 s účinnosťou od 01.09.2019

Legislatívny proces k zákonu 209/2018
Legislatívny proces k zákonu 209/2018

MENÍ:
61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 61/2015 účinný od 01.09.2018 Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.09.2021 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2023 Zákon o dani z príjmov
596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2021 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.01.2021 Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Načítavam znenie...
MENU
Hore