Všetky konsolidované znenia predpisu 209/2018

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2019 účinný od 01.09.2019
2 02.01.2019 účinný od 02.01.2019 do 31.08.2019
3 01.09.2018 účinný od 01.09.2018 do 01.01.2019
4 18.07.2018 účinný od 18.07.2018 do 31.08.2018
MENU
Hore