Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 208/2019 účinný od 16.07.2019


Platnosť od: 16.07.2019
Účinnosť od: 16.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 208/2019 účinný od 16.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 208/2019 s účinnosťou od 16.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 208/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických ...

1.

V § 2 ods. 1 sa za slovom „hnutí“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová ...

2.

V § 5 sa vypúšťa odsek 15.

Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 15.

3.

§ 8 sa vypúšťa.

4.

V § 11 ods. 8 sa slová „štátnou komisiou“ nahrádzajú slovami: „Štátnou komisiou pre voľby ...

5.

V § 18 ods. 1 sa za slovom „prezidenta“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová ...

6.

V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmena a) až f).

7.

V § 19 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).

8.

V § 19 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

9.

V § 19 odsek 7 znie:

„(7) Ministerstvo vnútra uloží a) politickej strane, ktorá prekročila prípustnú sumu nákladov ...

10.

V § 19 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako odseky 8 až 14.

11.

V § 19 ods. 9 sa za slovo „ktorá“ vkladajú slová „vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom ...

12.

V § 19 ods. 10 sa slová „odsekov 1 až 10“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 9“.

13.

V § 19 ods. 13 sa slová „odsekov 1, 3, 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 3 a 5“.

14.

V § 20 ods. 2 sa číslovka „1 000“ nahrádza číslovkou „30 000“.

15.

Za § 23 sa vkladá § 24, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24 Prechodné ustanovenia (1) Práva a povinnosti subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň ...

Čl. II

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 ...

1.

V § 14 ods. 1 písm. f) sa v zátvorke za slová „§ 8 ods. 7,“ vkladajú slová „§ 22 ods. ...

2.

V § 22 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Strana môže od jedného ...

3.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Strana môže mať počas jedného volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky príjmy ...

4.

Za § 34e sa vkladá § 34f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34f Prechodné ustanovenia (1) Ustanovenie § 22 ods. 4 v znení účinnom od nadobudnutia účinnosti ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r . Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore