Podzákonné predpisy k predpisu 205/2004

  1. neplatnýVyhláška ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z.z. 411/2007 účinný od 01.09.2007 do 30.11.2010
  2. platnýVyhláška ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 448/2010 účinný od 01.12.2010
MENU
Hore