Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70203
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov 203/2009 účinný od 01.06.2009


Platnosť od: 30.05.2009
Účinnosť od: 01.06.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD24 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov 203/2009 účinný od 01.06.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 203/2009 s účinnosťou od 01.06.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) odberateľom čistiarenského kalu alebo odberateľom dnových sedimentov užívateľ poľnohospodárskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
§ 2 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

2.

Slová „medzné hodnoty“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona a v prílohách k zákonu ...

3.

V § 6 ods. 3 sa slová „(ďalej len „poverená organizácia“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej ...

4.

§ 7 až 9 vrátane nadpisov znejú:

„§ 7 Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov (1) Aplikovať čistiarenský kal alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 16 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ...

5.

§ 10 až 12 vrátane nadpisov znejú:

„§ 10 Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva ...

6.

§ 13 sa vypúšťa.

Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 7.

7.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Sankcie (1) Kontrolný ústav uloží producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi ...

8.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Úhrada nákladov (1) Ten, pre koho vykonala poverená organizácia činnosti podľa § 11 ...

9.

§ 15 a 16 sa vypúšťajú.

Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 8.

10.

Za § 17 sa vkladá § 18, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

11.

Príloha č. 8 znie:

„Príloha č. 8 k zákonu č. 188/2003 Z. z. Projekt priamej aplikácie čiastiarenského kalu alebo ...

12.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 9, ktorá znie:

„Príloha č. 9 k zákonu č. 188/2003 Z. z. Oznámenie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu ...

Čl. II

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z. a zákona č. 202/2008 Z. ...

1.

V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „čistiarenské kaly, dnové sedimenty a ďalšie“.

2.

V § 10 ods. 4 sa slovo „kvapalné“ nahrádza slovom „tuhé“.

3.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Registrovanie čistiarenského kalu a dnových sedimentov (1) Producent čistiarenského kalu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

„7c)
§ 2 písm. f) a g) zákona č. 188/2003 Z. z.“.

4.

V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov7c) za porušenie povinností ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore