Zákon o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 200/2011 účinný od 01.01.2018

Platnosť od: 30.06.2011
Účinnosť od: 01.01.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Cenné papiere, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD25DS1EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 200/2011 s účinnosťou od 01.01.2018 na základe 264/2017

Legislatívny proces k zákonu 264/2017

RUŠÍ PREDPIS:
42/2004 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 42/2004 účinný od 01.07.2010 do 30.06.2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku
42/2004 Z. z. Rek. nariadenie vlády o Obchodnom vestníku 42/2004 účinný od 01.07.2010 do 30.06.2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku
MENÍ:
264/2017 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.09.2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.03.2022 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
530/1990 Zb. Zákon o dlhopisoch 530/1990 účinný od 01.01.2018 Zákon o dlhopisoch
Načítavam znenie...
MENU
Hore