Všetky konsolidované znenia predpisu 199/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.10.2010 účinný od 01.10.2010
MENU
Hore