Všetky konsolidované znenia predpisu 198/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 125/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2022 účinný od 01.01.2023
2 01.01.2022 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
3 01.07.2021 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
4 01.01.2021 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
5 01.09.2020 účinný od 01.09.2020 do 31.12.2020
6 21.07.2020 účinný od 21.07.2020 do 31.08.2020
MENU
Hore