Dôvodové správy k predpisu 198/2020

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 125/2022 , dátum vydania: 13.04.2022
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
    K predpisu 198/2020 , dátum vydania: 21.07.2020
MENU
Hore